PCM Online Survey Service สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วยตัวเอง แบบมืออาชีพ รองรับการสร้างแบบสอบถามหลากหลาย
PCM Online Survey Service สร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วยตัวเอง แบบมืออาชีพ รองรับการสร้างแบบสอบถามหลากหลาย
1

ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก

ท่านผู้ต้องการใช้บริการ กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิก หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล และเปิดสิทธิให้่่ท่านใช้งาน

2

เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างแบบสอบถามและเผยแพร่

หลังจากท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อย ให้ท่านเข้าสู่ระบบเพื่อสร้างแบบสอบถาม จากนั้นเผยแพร่แบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายของท่านเพื่อเก็บผลสำรวจ

3

ดูรายงานผลสำรวจ

รายงานผลสำรวจของท่าน สามารถดูสรุปรายงาน และทำการ Export ในรูปแบบ Excel และ SPSS